top of page
Szukaj

Dlaczego modlimy się za wstawiennictwem Sługi Bożego?

Sługa Boży to szczególny tytuł używany w Kościele katolickim wobec osoby zmarłej w opinii świętości. Tak określamy kandydata na ołtarze, męczennika albo wyznawcę, wobec którego rozpoczęto proces beatyfikacyjny. Mimo, że proces jest w toku i kandydat nie został jeszcze ogłoszony przez Kościół błogosławionym ani świętym, w przekonaniu wielu osób na to zasługuje i doznaje już z ich strony prywatnej czci jako człowiek bliski Bogu i pomagający nam się do Niego zbliżyć.Cóż innego czcimy i szanujemy w świętych, jeśli nie dary Boże, jeśli nie samego Chrystusa żyjącego w nich i działającego?

Kard. Stanisław Hozjusz, Confessio, LVIII


Kult prywatny kandydata na ołtarze nie tylko jest dozwolony ale nawet konieczny w procesie beatyfikacyjnym. Żywa powinna być fama świętości Sługi Bożego a w przypadku wyznawcy do jego beatyfikacji wymagany jest także cud otrzymany za jego wstawiennictwem. Dlatego też modlimy się nie tylko o beatyfikację kard. Hozjusza ale również o łaski i cud za jego przyczyną.


Modlić możemy się zarówno prywatnie jak i wspólnie, modlitwą spontaniczną lub oficjalną, zatwierdzoną przez Kościół. W najnowszych materiałach drukowanych, promujących Sługę Bożego kard. Stanisława Hozjusza, znajdziemy krótką modlitwę za jego wstawiennictwem, którą łatwo możemy włączyć w naszą codzienną rozmowę z Bogiem. Rozszerzyć ją możemy o tekst Nowenny w intencji beatyfikacji kard. Hozjusza drukowany na obrazkach z lat 70’ i zamieszczony również na naszym blogu w zakładce Modlitwy. Możemy też korzystać z innych starszych tekstów modlitewnych, które znajdziemy na dawnych obrazkach lub w literaturze o kard. Hozjuszu. Ważne by modlić się ufnie i wytrwale za wstawiennictwem wybranego Sługi Bożego.


Liczne wyrazy wdzięczności za otrzymane łaski napływające od osób modlących się za pośrednictwem kard. Hozjusza oraz konieczność cudu do jego beatyfikacji świadczą, że modlitwa ta może mieć wymiar szczególnie owocny. Pamiętajmy, że jeśli chcemy pomóc w procesie beatyfikacyjnym konkretnego Sługi Bożego istotne jest zachowanie pewnej odrębności w zawierzeniu się jego wstawiennictwu, tak aby móc mieć pewność, że otrzymany cud lub łaskę otrzymaliśmy właśnie na skutek modlitwy za jego pośrednictwem. Dlatego zaleca się modlić z wyraźną intencją wstawiennictwa i prośby o beatyfikację przez jakiś dłuższy okres czasu, np. 9 dni nowenny.Zaiste, tak powinniśmy modlić się do Boga, abyśmy nie wątpili i pełną w nim ufność i nadzieję pokładali. Skoro bowiem jest Ojcem naszym, bez wątpienia nigdy nie dopuści, aby czegoś proszącym odmówił, tym których w bezmiernej miłości przysposobił za synów, zwłaszcza, że mamy przyrzeczenie Chrystusa, mówiącego: „Proście, a będzie wam dane” (Mt 7,7) oraz: „o cokolwiek prosić będziecie Ojca w imię moje, da wam” (J 15,16). A „skłamać nie może Bóg” (Hbr 6,18), który jest prawdą. Wreszcie ponieważ jest wszechmocny, nie wątpmy, że może udzielić tego, o co prosiliśmy.


Gdy więc z pewnością wiemy, że i chce i może dać nam wszystko to, o co byśmy prosili, „zbliżmy się z ufnością do tronu łaski i zmiłowania” (Hbr 4,16), z niewątpliwą nadzieją i pewną ufnością otrzymania tego, o co prosiliśmy. Im liczniej zaś przystąpilibyśmy, tym łatwiej wyprosimy. Prawdę bowiem napisał św. Hieronim, że jest niemożliwe, aby prośby wielu nie zostały wysłuchane. Dlatego nie tylko my sami prośmy Boga, lecz jak czytamy, że Hiob został napomniany, aby się zwrócił do kogoś ze świętych (Hi 5,1), jak widzimy, że św. Paweł nie raz to czynił, że prosił, aby bracia wsparli go modlitwami (Rz 15,30-32; Kol 4,2-4), tak i my prośmy o wsparcie modlitwami świętych, nie tylko tych, którzy przebywają z nami na tym padole płaczu, lecz jeszcze bardziej tych, którzy żyją szczęśliwie z Chrystusem.

Kard. Stanisław Hozjusz, Confessio, LVIIILITERATURA:

Stanisław Hozjusz, Chrześcijańskie wyznanie wiary katolickiej, przeł. Julian Wojtkowski, w: Dzieła wybrane, t. 1, Olsztyn 1999.

Modlitwy o łaski za wstawiennictwem Sługi Bożego Stanisława Hozjusza, „Warmińskie Wiadomości Diecezjalne” 25 (1970) nr 3, s. 112-113.

Nowenna o uproszenie rychłej beatyfikacji i kanonizacji Sługi Bożego Stanisława Hozjusza, „Warmińskie Wiadomości Diecezjalne” 26 (1971) nr 5, s. 203.

Dekret nakazujący modlitwy o beatyfikację Stanisława Hozjusza, „Warmińskie Wiadomości Diecezjalne” 30 (1975) nr 4 , s. 117.

Władysław Nowak, Kult prywatny Sługi Bożego Stanisława Hozjusza, w: Posłaniec Warmiński czyli Kalendarz Maryjny na rok 1983, Olsztyn 1982, s. 146-149.

Henryk Misztal, Prawo kanonizacyjne, Lublin 2003.

Congregatio Causis Sanctorum, Le cause dei Santi, Città del Vaticano 2018.

bottom of page