top of page
Szukaj

Miło nam, że tutaj zajrzałeś

Blog poświęcony jest Słudze Bożemu kardynałowi Stanisławowi Hozjuszowi.W pojawiających się tutaj artykułach znajdziesz różne informacje i ciekawostki dotyczące życia i osoby Sługi Bożego, oraz jego drogi do kanonicznej świętości.


Kard. Hozjusz, żył w XVI w. w bardzo trudnym dla Kościoła czasie reformacji i schizmy protestanckiej. Jako kleryk i kapłan diecezji krakowskiej, sekretarz biskupów i kancelarii królewskiej, a szczególnie biskup chełmiński i przez długie lata warmiński, uhonorowany godnością kardynała Kościoła rzymskiego, zasłynął jako niestrudzony obrońca jedności Kościoła i wierności wierze apostolskiej. Kardynał ceniony za mądrość i pobożność oraz pasterskie zaangażowanie, zapraszany był do Rzymu jako doradca 4 z rzędu papieży i legat Stolicy Świętej na ostatniej fazie Soboru Trydenckiego. Był czołową postacią posoborowej reformy Kościoła w Polsce i w Europie.


Biskupi polscy w oświadczeniu z 1969 r. pisali o nim:


Hozjusz jest wzorem dla biskupów, aby gorliwie zabiegali o dobra duchowe swoich diecezji i całego Kościoła. Jest wzorem dla kapłanów, aby z całą bezinteresownością troszczyli się przede wszystkim o Kościół i zbawienie dusz ludzkich. Jest także wzorem dla wiernych, aby cenili sobie łaskę wiary i przynależności do prawdziwego Kościoła Chrystusowego.


Wielowymiarowa działalność Sługi Bożego, aby utrzymać chrześcijan w wierze Kościoła katolickiego, wynikająca przede wszystkim z jego troski o zbawienie każdej duszy, a przy tym szczery i wyrazisty sposób wypowiadania swoich poglądów, charakterystyczny XVI-wiecznym pisarzom polemicznym, naturalnie nie wszystkim się podobały, a sam Sługa Boży zyskał sobie z czasem mocno przesadzoną opinię bezwzględnego inkwizytora i młota na kacerzy. Faktycznie stanowczy w przekonaniach i wyraźnie nieprzychylny reformacji protestanckiej,  w bezpośrednim zetknięciu z drugim człowiekiem okazywał wiele taktu i troski, szukając dialogu jako pierwszej formy przekonywania i ewangelizacji.


Dom kardynała znany był z otwartości i gościnności, a on sam z hojności i wrażliwości na ludzką krzywdę. Sługa Boży odwiedzał szpitale, ufundował w Rzymie hospicjum dla ubogich pielgrzymów z Polski, obdarzał szczodrze jałmużnami, uwrażliwiając również swoich dworzan, by ktokolwiek z proszących nie odszedł bez otrzymania pomocy.


Od młodości pasjonował się literaturą i nauką, kładł duży nacisk na wspieranie edukacji. Sprowadził w tym celu do Braniewa jezuitów, fundując pierwsze w Polsce kolegium i powierzając diecezjalne seminarium duchowne. Zakładał też szkoły przy swoich rezydencjach biskupich i wspierał polskich studentów za granicą, utrzymując ich z własnych środków.


Czy przykład życia, wiary i dobroczynności kard. Hozjusza może być i dziś dla nas bliski

i inspirujący? Spróbujmy sobie odpowiedzieć sami poznając bliżej Sługę Bożego.


Zapraszamy do miłych spotkań z kardynałem Stanisławem Hozjuszem

bottom of page