Ludzie o Nim

Przekonanie o jego osobistej świętości
było powszechne i to nie tylko
w gronie jego przyjaciół, lecz również
wśród tych, którzy nie podzielali jego
teologicznych opinii - wszyscy
pozostawali pod urokiem jego cnoty.

o. Henryk Damian Wojtyska, wiek XX

Stanisława Hozjusza cnota
i prawość tak jaśnieją, że zjednał sobie
nimi życzliwość zarówno czterech
z rzędu papieży, jak i licznych
panujących świeckich.

kard. Jakub Puteo, wiek XVI

Umarł wielki mąż, święty mąż,
mąż uczony, prawdziwy doktor
i prawdziwa kolumna Kościoła.

Głosy rzymian po śmierci
kard. Stanisława Hozjusza

Utraciliśmy potężny filar Chrystusowego Kościoła,   ozdobę kolegium naszego i chwałę tego dworu;                  już się tam wstawia za nami u Boga ten święty kardynał.

papież Grzegorz XIII, wiek XVI

Nie można oprzeć się spostrzeżeniu, że Hozjusz dla czasów swoich był duchem wyjątkowym, a nawet przeciwnicy,         czy się do tego otwarcie przyznawali, czy też usiłowali drwiąco przejść nad tym do porządku dziennego, widzieli w nim gwiazdę pierwszej wielkości na niebie katolickiego Kościoła.

teolog luterański, Bruno Elsner, wiek XX

Wydawało mi się, że widzę taką właśnie osobę, jaką wyobrażałem sobie i ukształtowałem w umyśle czytając jego pisma – osobę                wielkiej gorliwości o sprawy Kościoła katolickiego i bardzo pragnącą ujrzeć ten pokój i jedność między chrześcijanami, o jakie jest naszym obowiązkiem zabiegać.

kard. Hieronim Seripando, wiek XVI

© 2019